+48 722 03 04 05

Zadzwoń do nas!
@

biuro@piecco.eu

Masz pytania? Napisz do nas!
f

Instalacja elektryczna

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- Pomieszczenie kotłowni powinno być wyposażone w instalację 230V/50Hz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- Instalacja elektryczna (bez względu na jej rodzaj) winna być zakończona gniazdem wtykowym wyposażonym w styk ochronny. Stosowanie gniazda bez podłączonego styku ochronnego grozi porażeniem prądem!!!
- Kocioł należy podłączyć do linii zasilającej zabezpieczonej szybkim bezpiecznikiem - do 10A oraz wyłącznikiem różnicowoprądowym (przeciwporażeniowym) o prądzie zadziałania max. 30mA.
- Po podłączeniu urządzenia do prądu na kablach może być napięcie niezależne od włączenia czy wyłączenia urządzenia przyciskiem START, dlatego 
JAKICHKOLWIEK NAPRAW MOŻNA DOKONYWAĆ TYLKO PRZY ODŁĄCZONYM BEZPIECZNIKU!