+48 722 03 04 05

Zadzwoń do nas!
@

biuro@piecco.eu

Masz pytania? Napisz do nas!
f

Instrukcja montażu kotła

Kocioł dostarczany jest w całości lub w zespołach:

- wymiennik;
- popielnik;
- zbiornik;
- podajnik ślimakowy (motoreduktor, obudowa ślimaka,ślimak, skrzynia retorty, dmuchawa);
- osłony ( obudowa ): przednia, tylna, górna, boczne, osłona furty;
- elektronika (sterownik, czujniki, przyłącza, przewody) zabudowana na osłonie przedniej.
Konstrukcja kotła pozwala na zabudowę podajnika po prawej lub lewej stronie kotła.

Demontaż kotła ( do transportu):

- odłączyć kocioł od sieci elektrycznej (wyjąć wtyczkę);
- odłączyć przewody zasilające, motoreduktor i dmuchawę, wyjąć wtyczki z przyłącza elektrycznego;
- zdjąć pokrętło urządzenia czyszczącego;
- zdjąć osłonę górną;
- wyjąć sondy czujników STB i temperatury wody ze studzienki pomiarowej;
- wyjąć dwuczęściowe palenisko oraz deflektor;
- okręcić zbiornik paliwa od podajnika - (6 śrub i nakrętek M8);
- zdemontować palenisko w skrzyni retortowej;
- zdemontować podpórkę zbiornika;
- odkręcić płytę montażową wraz z podajnikiem i dmuchawą i wyjąć wraz z kolanem;
- wyjąć szufladę na popiół;
- zdemontować osłonę furty oraz furtę popielnika;
- zdemontować osłony: przednią, boczne i tylną.

Kocioł przewożony może być w pozycji pionowej lub poziomej, ułożony na króćcach wylotowych na palecie, zabezpieczony przed przesunięciem lub przewróceniem. Transport kotła do kotłowni może też odbywać się w pozycji pionowej (na stopach kotła) lub poziomej, po nakręceniu na króćce wylotowe trójników 1 ½ ‘’ i zamontowaniu do nich prostych urządzeń transportowych (płozy, rolki, kółka). Kocioł można transportować w całości lub oddzielnie popielnik i wymiennik. Do podnoszenia kotła służą zawiesia przyspawane do pokrywy wymiennika.

 Montaż kotła w kotłowni:

- ustawić kocioł na niepalnej posadzce;
- zabudować osłonę tylną;
- zabudować osłony boczne z osłoną tylną
- zabudować osłonę przednią wraz z przewodami
zasilającymi, czujnikami i sterownikiem.

UWAGA!
Przed zabudową osłon bocznych i przedniej należy sprawdzić stan izolacji przewodów poprowadzonych na wewnętrznych ścianach osłony.

Osłonę boczną z gniazdkami przewodów zasilających należy zabudować po stronie podajnika.
Resztę czynności wykonać w kolejności odwrotnej do „demontażu kotła”.

Pomieszczenie kotłowni wino odpowiadać przepisom PN-87/B-02411,
a przede wszystkim musi posiadać odpowiednią wentylację nawiewną i wywiewną.

UWAGA!
Zabrania się stosowania mechanicznej wentylacji wywiewnej z kotłowni.

Dopuszcza się posadowienie kotła bezpośrednio na wypoziomowanej, niepalnej posadzce.
C
zopuch kotła należy połączyć z kominem stalową rurą z lekkim wzniosem w kierunku komina, długość rury nie powinna przekraczać 1500 mm; w rurze tej wskazane jest wykonanie otworu rewizyjnego (wyczystki) ze szczelnym zamknięciem.
Z
e względu na niską temperaturę spalin ( 116,5°C ) zaleca się stosowanie wkładu kominowego na paliwa stałe. Zaleca się też stosowanie zaworów mieszających trój lub czterodrogowych dla utrzymania temperatury wody powrotnej powyżej 45°C, co chroni przed niskotemperaturową korozją kotła. Niezastosowanie się do tego zalecenia (wymogi) grozi utratą gwarancji na szczelność wymiennika.

Zaleca się wykonanie podłączenia kotła do instalacji CO, CWU przez upoważniony serwis.