+48 722 03 04 05

Zadzwoń do nas!
@

biuro@piecco.eu

Masz pytania? Napisz do nas!
f

Warunki gwarancji

1. Stosując się do warunków gwarancji, warunków montażu
kotła, odpowiedniej eksploatacji oraz konserwacji kotła
nabywca otrzymuje od producenta gwarancję na szczelność
płaszcza wodnego na okres 6 lat od daty zakupu kotła.

2. Automatyka kotłów, osprzęt elektryczny, wentylatory, silniki
napędowe, motoreduktory podajników objęte są gwarancją
przez producenta tej automatyki na okres 24 miesięcy od
daty zakupu kotła.

3. Elementy takie jak: mechanizmy ruchome (np. przekładnie
zębate), wkłady żeliwne palników, ślimaki podawcze oraz
powłoka lakiernicza pieców objęte są 24 miesięczną
gwarancją.

4. W okresie trwania gwarancji producent zapewnia bezpłatne
dokonanie naprawy przedmiotu umowy w terminie 14 dni
roboczych od daty zgłoszenia.

5. Zgłoszenie usunięcia wady w ramach naprawy gwarancyjnej
powinno być dokonane natychmiast po stwierdzeniu
wystąpienia wady.

6. Zgłoszenie reklamacyjne należy przesyłać pod adresem
producenta listownie, e-mailowo lub telefonicznie.

7. W przypadku, gdy reklamujący dwukrotnie uniemożliwi
dokonanie naprawy gwarancyjnej, mimo gotowości
gwaranta do jej wykonania, uważa się, że reklamujący
zrezygnował z roszczenia zawartego w zgłoszeniu
reklamacyjnym.

8. Dopuszcza się wymianę kotła w przypadku stwierdzenia
przez gwaranta, że nie można dokonać jego naprawy.

9. Karta gwarancyjna stanowi jedyną podstawę do bezpłatnego
wykonania naprawy.

10. Gwarancja zostaje uznana tylko wtedy, gdy powstała wada
jest wadą fizyczną urządzenia. Awarie i zakłócenia
spowodowane przez użytkownika poprzez niewłaściwe
użytkowanie lub zły montaż, nieodpowiednią jakość paliwa,
zły dobór kotła do komina, zły ciąg kominowy,
nieodpowiednią regulacją oraz z innych przyczyn niezależnych od
producenta nie podlegają gwarancji. Uszkodzenia
mechaniczne nie podlegają gwarancji.

11. Gwarancją nie są objęte naprawy podjęte przez nabywcę we
własnym zakresie.

12. Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących montażu,
konserwacji i eksploatacji kotła, które zawarte są w
instrukcji obsługi oraz przy stwierdzeniu przez producenta
zmian samowolnych w konstrukcji, brak rozliczenia
finansowego powoduje wstrzymanie gwarancji.

13. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

14. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności przedmiotu
sprzedaży z umową.

15. Nabywca jest obciążony kosztami przez serwis, gdy:
•   wezwanie serwisu jest nieuzasadnione,
•   urządzenie wymaga naprawy z winy użytkownika (nabywcy)
•   jeżeli nie można naprawić usterki z powodów
      niezależnych od serwisu (np. brak paliwa, brak
      odpowiedniego ciągu kominowego, niepoprawny montaż,
      nieszczelna instalacja).